Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na najem na czas oznaczony do dnia 01.02.2018 r. lokalu użytkowego nr 151 usytuowanego na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1

rozpoczęcie przetargu: 8.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na najem na czas oznaczony do dnia 01.02.2018 r. lokalu użytkowego nr 151 usytuowanego na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Słupsku przy ul. Jana Pawła II 1, przeznaczonego na świadczenie usług medycznych.

Nieruchomość ujawniona jest w Księdze wieczystej nr SL1S/00055939/0 i oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 482/2 o powierzchni 0,6629 ha w 13 obrębie miasta Słupska.

- lokal nr 151 o powierzchni użytkowej 30,93 m² (powierzchnia użytkowa lokalu obejmuje
powierzchnię lokalu 22,09 m² i powierzchnię wspólną 8,84 m²)

- okres najmu: od dnia podpisania umowy do dnia 01.02.2018 r.

- cena wywoławcza stanowiąca miesięczną wysokość czynszu: 500,00 złotych

- wadium 50,00 złotych

- postąpienie 10,00 złotych

- do wylicytowanej ceny czynszu z tytułu najmu lokalu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości określonej przepisami ustawy o podatku od towarów i usług

- najemca ponosić będzie koszty mediów proporcjonalnie do powierzchni użytkowej
zajmowanego lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2016 r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium z oznaczeniem nr lokalu, do dnia 04.04.2016r. na konto: Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku Bank PKO S.A. O/Słupsk nr 96 1020 4649 0000 7302 0130 4963. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny pierwszej opłaty czynszu najmu lokalu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy najmu, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące firmy, powinny posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy.

Osoby, przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osoby przystępujące do przetargu posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą winne okazać kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz nr REGON.

Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 410.

    Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
11 marca 2016
Informację opublikował:
Magdalena Czerniak
Data publikacji:
11 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek