Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 13 i 14,Żwirki i Wigury 2,Podgórnej 26, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 18.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 13 i 14,Żwirki i Wigury 2,Podgórnej 26, stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ul.Żwirki i Wigury 2, o pow. 25,00m2wraz z udziałem 121/10000w prawie własności działek gruntu nr 753/2,753/1 o pow.983m2 w obrębie 6, KW 45120 i w prawie własności części wspólnych budynku.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 30.000,00 zł.

Nieruchomość położona przy ulicy Żwirki i Wigury 2, znajduje się na obszarze miasta dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”-tereny o funkcji zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy(2-MW/U) Nieruchomość jest oznaczonaw planie miejscowym jako budynek o wysokich walorach architektonicznych. W budynku tym dopuszcza się modernizację elewacji frontowych. Projekty modernizacji ,rozbudowy należy uzgodnić w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. Plan wyznacza działkę przynależną wspólną dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Żwirki i Wigury 2,ulicy Kilińskiego 13 i 14 oraz Podgórnej 26.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 20.11. 2015 roku wynosiła 63.500,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 22.01.2016 roku wynosiła 40.000,00 zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. „Żwirki i Wigury 2” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do dnia 13.04.2016 roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 18.04.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 3.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu(tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 marca 2016
Nazwa pliku:
Zdjęcia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 marca 2016
Nazwa pliku:
rzut
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 marca 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
16 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek