Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

rozpoczęcie przetargu: 28.04.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal użytkowy położony na I pietrze budynku przy Al. Sienkiewicza 21, o pow. 191,42m2 wraz z udziałem165/1000 w prawie własności działek gruntu nr 589/7 i 589/6 o pow.720m2 w obrębie 6,KW 54649 i 54650.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400.000,00 zł w tym :

wadium : 40.000,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 4.000,00 zł

Nieruchomość położona przy Al. Sienkiewicza 21 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Śródmieście”, na terenie o funkcji : zabudowa mieszkaniowa-wielorodzinna, zabudowa usługowa(34.MW,U) Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się powyżej parterów wyłącznie usługi biurowe,domy dziecka,budynki zamieszkania zbiorowego. Budynek(działka nr 589/7) wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-1280.

W związku z powyższym prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Działka 589/6 obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową. Cena działki nr 589/6 wynosi 8.522,00zł.

Przetarg odbędzie się 28.04.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.04.2016 rokuna konto:

Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się .

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.04.2016 roku o godzinie 14:00.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 marca 2016
Nazwa pliku:
Zdjęcia
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 marca 2016
Nazwa pliku:
rzut
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 marca 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki-Zastepca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
25 lutego 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
24 marca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek