Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jordana

rozpoczęcie przetargu: 25.02.2005 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Słupsku przy ul. Jordana, nieuzbrojonej, ujawnionej w KW nr 42799, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
działka nr 400 o powierzchni - 444 m², cena wywoławcza - 13.000,00 zł, wadium 1.300,00 zł, postąpienie – 130,00 zł,
Do licytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Przetarg odbędzie się dnia 25.02.2005r. o godz. 10/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.02.2005r., w kasie urzędu lub na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. I O/Słupsk 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
18 stycznia 2005
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
18 stycznia 2005

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek