Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości położonej w Słupsku przy ulicy Filmowa 2

rozpoczęcie przetargu: 25.08.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 212

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości

(lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Filmowa 2

stanowiącej własność Miasta Słupsk.Lokal użytkowy położony na III piętrze w budynku przy ul. Filmowej 2 o pow. 102,54m2 wraz z udziałem51/1000 we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 605/5 o pow.510m2 w obrębie 6,

KW SL1S/00054618/7.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 106.162,00 zł w tym :

cena lokalu: 100.000,00 zł

cena udziału 51/1000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 6.162,00zł

wadium : 11.000,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 1.070,00 zł


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku,począwszy od 2017 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana , nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 06.03.2099 roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Filmowej 2 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP „Śródmieście”-tereny o funkcji zabudowy mieszkaniowej – wielorodzinnej zabudowy usługowej (26. MW,U) Budynek położony przy ulicy Filmowej 2 figuruje

w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się 25.08.2016 roku o godz.10 00 w sali 212 Urzędu Miejskiego

(II piętro)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22.08.2016 roku

na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 19.08.2016 roku o godzinie 13³º.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 lipca 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 lipca 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
7 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
25 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek