Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości ( lokalu użytkowego)położonej w Słupsku przy ul.Filmowej 5,stanowiącej własność Miasta Słupsk.

rozpoczęcie przetargu: 2.09.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości

(lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Filmowej 5,

stanowiącej własność Miasta Słupsk.Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul.Filmowej 5, o pow.22,12m2 wraz

z udziałem191/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 619/2 o pow.327m2 w obrębie 6,KW SL1S/00022041/8.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 71.600,00 zł w tym :

wadium : 7.200,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 720,00 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Filmowej 5 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Śródmieście”, na terenie o funkcji- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (23MW).Na tym terenie zabudowy dopuszcza się w parterach budynków funkcję usługową. Przedmiotowy teren położony jest w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków -układu urbanistycznego miasta lokacyjnego -strefa”A” ochrony konserwatorskiej.


Przetarg odbędzie się 02.09.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego

(II piętro)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 29.08.2016 roku

na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 26.08.2016 roku o godzinie 13³º.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 lipca 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 lipca 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danielecka-Wojewódzka Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
15 lipca 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 lipca 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek