Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Gminie Ustka w obrębie ewidencyjnym Rowy

rozpoczęcie przetargu: 14.10.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Gminie Ustka w 20 obrębie ewidencyjnym Rowy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00091467/4.

  • działka nr 165 o powierzchni 3400 m² zabudowana 7 domkami letniskowymi, świetlicą i pawilonem sanitarnym o łącznej powierzchni użytkowej 438,98 m2

cena wywoławcza – 1.900.000,- zł, wadium - 190.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 19.000,- zł


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Rowy Gmina Ustka zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ustka Nr XXXVI.437.2014 z dnia 28.02.2014r. działka nr 165 znajduje się na terenie - symbol w planie A.28.UT:

- przeznaczenie terenu podstawowe – zabudowa usług turystycznych,

- przeznaczenie terenu uzupełniające – usługi: handel detaliczny, gastronomia

    – mieszkania towarzyszące

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach: obszaru chronionego krajobrazu „Pas pobrzeża na wschód od Ustki”, pasa ochronnego brzegu morskiego.

Działka nr 165 ma zapewniony dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową przechodu i przejazdu przez działkę nr 8/22 w 20 obrębie ewidencyjnym Rowy ustanowioną aktem notarialnym Rep.”A” Nr 3388/2016 z dnia 28.04.2016r. ( wzmianka o wniosku DZ.KW./SL1S/5566/16/1 z dnia 05.05.2016r. w dziale I -SP KW nr SL1S/00091467/4).

Na działce nr 165 dodatkowo znajdują się 4 domki kempingowe.

Teren jest uzbrojony w sieć wodociągową, energię elektryczną i kanalizację sanitarną.

Na działce znajdują się nasadzenia drzew i krzewów. Teren jest ogrodzony.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.10.2016r. o godzinie 10:00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.10.2016r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
10 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
4 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
10 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek