Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 16-Podgórna 24 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 23.09.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości

(lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Kilińskiego 16-Podgórna 24

stanowiącej własność Miasta Słupsk.Lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul.Kilińskiego 16, o pow.23,39m2 wraz

z udziałem704/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 755 o pow.407m2 w obrębie 6,KW SL1S/00084053/7.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15.200,00 zł

wadium : 1.600,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 160,00 zł


Nieruchomość położona przy ulicy Kilińskiego 16-Podgórna 24 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”, na terenie o funkcji- zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (2.MW,U) Budynek przy ulicy

Kilińskiego 16 figuruje w wykazie innych zabytków nieruchomych.


Przetarg odbędzie się 23.09.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego

(II piętro)


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20.09.2016 roku

na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 15.09.2016 roku o godzinie 14³º.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
9 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
19 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek