Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Portowej 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.09.2016 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu innego niż mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ul. Portowej 3, stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal inny niż mieszkalny Nr 6 o pow. użytkowej 37,52 m2 położony w budynku przy ul. Portowej 3 z udziałem 1355/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 38/33 o pow. 143m2 w obrębie 1, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 33254

cena wywoławcza nieruchomości wynosi :
81.506,00zł w tym:

cena lokalu: 76.415,00

cena udziału 1355/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu: 4.591,00

wadium : 8.600,00

postąpienie: nie mniej niż: 820,00zł


Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2017roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 24.03.2103 roku. Nieruchomość położona jest na terenach o funkcji tereny mieszkalnictwa z dopuszczeniem usług nieuciążliwych z wyłączeniem prowadzenia ośrodków gier, gastronomii i handlu (100.17.K.MN(U)). gdzie obowiązuje MPZP „ Dzielnica Przemysłowo-Składowa Północ”

Przetarg odbędzie się 20 września 2016 roku o godz.1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15 września 2016 roku na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego nr telefonu 598488410, oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 9 września 2016 r o godzinie1300 .

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek