Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Placu Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 20.09.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Placu Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal mieszkalny Nr 7-7a o pow. użytkowej 137,67m2 położony w budynku przy Pl. Broniewskiego 2 wraz z udziałem 975/10000 w prawie własności nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 394/5 o łącznej pow.336m2 w obrębie nr 16 dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW 21982.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 213.613,00

wadium : 21.370,00

postąpienie: nie mniej niż 2.140,00zł


Nieruchomość położona jest na terenie gdzie obowiązuje MPZP „Mickiewicza” - na terenach o funkcji: adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (handlu, gastronomii. administracji, turystyki, kultury oraz inne nie uciążliwe 6.1.MWU.)

Przetarg odbędzie się 20 września 2016 roku o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku (II piętro ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15 września 2016 roku na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr. rachunku 08114011530000217542001011

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie 598488410. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 12 września 2016 r o godzinie 14:30.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki- Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
19 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
19 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek