Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II rokowania na sprzedaż części nieruchomości ( lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 21,stanowiącej własność Miasta Słupsk

składanie ofert: 20.09.2016 15:00 • Urząd Miejski w Słupsku pokój 217
otwarcie ofert: 26.09.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 21, stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal użytkowy położony na I piętrze w budynku przy Al.Sienkiewicza 21, o pow.191,42m2wraz z udziałem 165/1000w prawie własności działek gruntu nr 589/7 i 589/6 o pow.720m2 w obrębie 6, KW 54649 i KW 54650.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 350.000,00 zł.

Nieruchomość położona przy Al.Sienkiewicza 21, znajduje się na obszarze miasta dla którego obowiązuje MPZP „Śródmieście ” na terenie o funkcji zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa usługowa (34.MW/U) Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się powyżej parterów wyłącznie usługi biurowe, domy dziecka,

budynki zamieszkania zbiorowego. Budynek (działka nr 589/7) wpisany jest do rejestru

zabytków nieruchomych pod nr A-1280, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr KL.II.5340/13/89 z dnia 08.06.1989 roku .Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków cena nieruchomości( działka nr 589/7) zostanie obniżona o 50%.

Działka nr 589/6 obciążona jest nieodpłatną służebnością gruntową. Cena działki nr 589/6 wynosi 8.522,00 zł.

Prowadzenie wszelkich prac i robót budowlanych wymaga uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 17.12. 2015 roku wynosiła 422.007,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 28.04.2016 roku wynosiła 400.000,00 zł, w rokowaniach

organizowanych w dniu 10.08.2016 roku wynosiła 350.000,00 zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału

w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „II Rokowania Al. Sienkiewicza 21”

w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do dnia 20.09.2016 roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 26.09.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 35.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 do dnia 20.09.2016 roku.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 14.09.2016 roku o godz. 14³º

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu(tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 sierpnia 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
17 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
26 sierpnia 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek