Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Słupsku przy ulicy Sportowej

rozpoczęcie przetargu: 15.11.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 2 miasta Słupska przy ulicy Sportowej, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00028934/7.

- działka nr 509 o powierzchni 1,9596 ha

cena wywoławcza – 1.085.000,- zł, wadium – 109.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 10.850,- zł

- działka nr 511 o powierzchni 3,3705 ha

cena wywoławcza – 1.865.000,- zł, wadium – 187.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 18.650,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Nieruchomość, dla której prowadzona jest KW nr SL1S/00028934/7 obciążona jest służebnością przesyłu ujawnioną w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00028934/7, działka nr 509 i nr 511 nie stanowi przedmiotu wykonywania tej służebności.

Na nieruchomości oznaczonej w obrębie 2 miasta Słupska jako działka nr 510 o pow. 0,8103 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00028934/7, ustanawia się odpłatne służebności gruntowe przechodu i przejazdu w pasie gruntu o pow. 12 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 511 położonej w 2 obrębie miasta Słupska przy ulicy Sportowej o pow. 3,3705 ha i w pasie gruntu o pow. 120 m2 na każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 509 położonej w 2 obrębie miasta Słupska przy ulicy Sportowej o pow. 1,9596 ha.

Wartość służebności na działce nr 510 o pow. 12 m2 wynosi 58,- zł +VAT.

Wartość służebności na działce nr 510 o pow. 120 m2 wynosi 584,- zł +VAT.

Nieruchomości znajdują się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Przy Oczyszczalni” działka nr 509 i nr 511 na terenie o funkcji: tereny produkcji, składów i magazynów, tereny usług (04.06.P,U i 04.07.P,U), działka nr 510 na terenie o funkcji: tereny dróg publicznych zbiorczych ( 09.18.KDZ), tereny dróg publicznych lokalnych (10.19.KDL), tereny dróg publicznych dojazdowych ( 11.23.KDD).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (04.06.P,U i 04.07.P,U) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 509 i nr 511 przechodzą napowietrzne linie energetyczne wraz z podporami przewodów. Na przedmiotowych działkach znajdują się drzewa i krzewy. Na działce nr 511 znajduje się urządzenie wodne – rów.

Działka nr 509 posiada użytek RIVa, RIVb, RV, ŁV,ŁVI – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Działka nr 511 posiada użytek RIIIb, RIVa, RIVb, RV, ŁV, PsV – nabywca zobowiązany jest do wyłączenia działki z produkcji rolniczej.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.2016r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 09.11.2016r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Krystyna Danilecka-Wojewódzka - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 września 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
9 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek