Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 13 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 12.10.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ulicy Krasińskiego 13 stanowiącej własność Miasta Słupsk.Lokal użytkowy położony na parterze budynku przy ul. Krasińskiego 13 o pow. 29,91m2 wraz z udziałem466/10000 we własności wspólnych części budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 483/2 o pow.210m2 w obrębie 6, KW SL1S/00032142/9.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 70.300,00 zł w tym :

cena lokalu: 68.000,00 zł

cena udziału 466/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu:2.300,00zł

wadium : 7.030,00 zł

postąpienie nie mniej niż: 710,00 zł


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25% wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3% wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku,począwszy od 2017 roku. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana , nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 07.06.2090roku.

Nieruchomość położona przy ulicy Krasińskiego 13 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP pn.„Mickiewicza”-tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w pierzejach(13.1.MWU)

Przetarg odbędzie się 12.10.2016 roku o godz.10 00 w sali 211 Urzędu Miejskiego

(II piętro)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 06.10.2016 roku

na konto: Miasto Słupsk, Wydział Finansowy, Referat Dochodów mBANK SA nr rachunku 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 598488410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 03.10.2016 roku o godzinie 14³º.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 września 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
12 września 2016
Nazwa pliku:
rzut lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
12 września 2016
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
12 sierpnia 2016
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
12 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek