Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Jodłowej i ul. Koszalińskiej

rozpoczęcie przetargu: 9.02.2004 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Jodłowej 53, znajdującej się na terenach uzbrojonych, przeznaczonej pod zabudowę usługową, oznaczonej w ewidencji gruntów jako :

 • nieruchomość nr 370/2 o powierzchni 3317 m2, KW nr 36711
  cena wywoławcza - 168.200,00 zł, wadium - 17.000,00 zł, postąpienie - 1.690,00 zł,


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla "Leśna Wschód - Na Stoku" nieruchomość znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi nieuciążliwe handlu, gastronomii i rzemiosła usługowego.

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 11 miasta Słupska przy ulicy Koszalińskiej, przeznaczonych pod zabudowę usługami rzemieślniczymi, z możliwością przyłączenia do infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogowym ulicy Koszalińskiej.
Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 40512.

 • nieruchomość nr 23/18 o powierzchni 952 m2,
  cena wywoławcza - 26.200,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,
 • nieruchomość nr 23/21 o powierzchni 980 m2,
  cena wywoławcza - 27.000,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,
 • nieruchomość nr 23/22 o powierzchni 980 m2,
  cena wywoławcza - 27.000,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,
 • nieruchomość nr 23/23 o powierzchni 980 m2,
  cena wywoławcza - 27.000,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,
 • nieruchomość nr 23/24 o powierzchni 980 m2,
  cena wywoławcza - 27.000,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,
 • nieruchomość nr 23/25 o powierzchni 980 m2,
  cena wywoławcza - 27.000,00 zł, wadium - 2.700,00 zł, postąpienie - 270,00 zł,


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu ulicy Koszalińskiej w/w nieruchomości przeznaczone są pod zabudowę nowoprojektowanym zespołem usług rzemieślniczych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 4 lutego 2004r.na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej Bank PeKaO S.A. I O/Słupsk nr 11001324-2570-2101-111-24 lub w kasie urzędu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 848-83-30.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
20 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek