Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej, Makowej i Chabrowej

rozpoczęcie przetargu: 24.10.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Fiołkowej Makowej i Chabrowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00084725/9, SL1S/00109202/9, SL1S/00102372/2, SL1S/00102489/5, SL1S/00107961/3.

 • działka nr 607 o pow. 1353 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.606), cena wywoławcza 126.500,- zł, wadium 12.650,- zł, postąpienie nie mniej niż 1270,- zł

 • działka nr 692 o pow. 1321 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.613), cena wywoławcza 123.700,- zł, wadium 12.370,- zł, postąpienie nie mniej niż 1240,- zł

 • działka nr 693 o pow. 1386 m², wraz z udziałem 1/6 w drodze (dz.613), cena wywoławcza 129.400,- zł, wadium 12.940,- zł, postąpienie nie mniej niż 1300,- zł

 • działka nr 658 o pow. 1185 m², wraz z udziałem 1/10 w drodze (dz.654), cena wywoławcza 121.400,- zł, wadium 12.140,- zł, postąpienie nie mniej niż 1220,- zł

 • działka nr 670 o pow.1090 m² , wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 109.400 zł, wadium 10.940,- zł, postąpienie nie mniej niż 1100,- zł

 • działka nr 671 o pow.1050 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 113.100,- zł, wadium 11.310,- zł, postąpienie nie mniej niż 1140,- zł

 • działka nr 672 o pow.1140 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.100,- zł, wadium 10.410,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

 • działka nr 673 o pow.1053 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.300,- zł, wadium 10.430,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

 • działka nr 674 o pow. 988 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 91.600,- zł, wadium 9.160,- zł, postąpienie nie mniej niż 920,- zł

 • działka nr 682 o pow. 1046 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 105.500-, zł, wadium 10.550,- zł, postąpienie nie mniej niż 1060,- zł

 • działka nr 683 o pow. 960 m², wraz z udziałem 1/8 w drodze (dz.684), cena wywoławcza 104.300,- zł, wadium 10.430,- zł, postąpienie nie mniej niż 1050,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w kartach terenu (01.01.MN i 01.07.MN) oraz (20.36.KDW, 20.39.KDW i 20.43. KDW) a także (01.05.MN i 01.06.MN) oraz (20.42. KDW) w/w planu zagospodarowania.

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową.

Przez działki nr 606 nr 613 i nr 654 oraz nr 684, które stanowią drogi wewnętrzne przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieć wodociągowa. Działki nr 607 oraz nr 692 i 693 przeznaczone są pod zabudowę bliźniaczą.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 21.10.2016r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
21 września 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 września 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
21 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek