Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 34

rozpoczęcie przetargu: 5.12.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 5 miasta Słupska przy ulicy Kaszubskiej 34. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00043531/3.

działka nr 28 o pow. 5199 m², cena wywoławcza 657.000 zł, wadium 65.700zł, postąpienie nie mniej niż 6.570 zł.

Nieruchomość zabudowana jest częścią budynku mieszkalnego oraz budynkami o przeznaczeniu usługowo – warsztatowym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (30.U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Na działce znajdują się drzewa oraz słupy energetyczne. Przez działkę przebiega podziemna i napowietrzna sieć energetyczna oraz kanalizacyjna. Na działce występują różnice w wysokości terenu. Na działce znajdują się pozostałości płyt betonowych lub fundamentów. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona. W przypadku rozbiórki nabywca zobowiązany jest do usunięcia części budynku znajdującego się na działce nr 26/6.

W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ustanawia się odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 26/6 o pow. 507 m² w pasie gruntu o szerokości 4 metrów o pow. 22 m². Wartość służebności na działce 26/6 wynosi 364 zł + VAT.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 22.11.2016r. o godz. 14.00.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.12.2016r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 30.11.2016r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 września 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
28 września 2016
Nazwa pliku:
mapa_informacja_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
23 września 2016
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
28 września 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek