Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż części nieruchomości ( lokalu użytkowego)połozonej w Słupsku przy ul. Kopernika 6,stanowiącej własność Miasta Słupsk

składanie ofert: 4.11.2016 14:00 • Urząd Miejski w Słupsku pokój 217
otwarcie ofert: 10.11.2016 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż części nieruchomości (lokalu użytkowego) położonej w Słupsku przy ul. Kopernika 6, stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy ul. Kopernika 6, o pow.70,60m2wraz z udziałem 1012/10000 w prawie własności części wspólnych budynku i w prawie własności działek gruntu nr 1702/1 660/3 o pow.395m2 w obrębie 6,KW SL1S/00049174/4

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 150.000,00 zł.

Nieruchomość położona przy ul. Kopernika 6, znajduje się na obszarze miasta dla którego obowiązuje MPZP „Kopernika” na terenie o funkcji: adaptowanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej oraz rehabilitacji,rewitalizacji i rewaloryzacji istniejącej zabudowy ulicy Kopernika (3.MW.UH) Budynek figuruje w wykazie innych zabytków nieruchomych.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 25.04. 2016 roku wynosiła 234.398,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 18.08.2016 roku wynosiła 180.000,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 28.10.2016 o godz. 13³º

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału

w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania Kopernika 6”

w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w terminie do dnia 04.11.2016 roku do godz.14ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 10.11.2016 roku o godzinie 10ºº w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 15.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu(tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie,że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 września 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 października 2016
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 września 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 października 2016
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 września 2016
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
10 października 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek