Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Piłsudskiego

rozpoczęcie przetargu: 19.12.2016 13:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupska przy ulicy Piłsudskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034254/1.

- działka nr 856 o powierzchni 3143 m²

cena wywoławcza – 240.000,- zł, wadium – 24.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 2.400,- zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Działka nr 856 obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku oraz służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 27/1 obr. 10 miasta Słupska opisanymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034254/1.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jagiellońska” na terenie o funkcji: zieleń parkowa, tereny usług ( 16.34.ZP,U). Zgodnie z ustaleniami w/w planu ochronie podlega istniejąca na działce zieleń wysoka. Ponadto ustala się ogólną dostępność terenu, bez możliwości grodzenia.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ( 16.34.ZP,U) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 856 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie energetyczne, ciepłociąg, linie gazowe, sieć wodociągowa.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 19.12.2016r. o godzinie 13°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.12.2016r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Gospodarki Nieruchomościami) lub telefonicznie 59 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
18 listopada 2016
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta
Data wytworzenia:
14 listopada 2016
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
18 listopada 2016

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek