Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Ks. Brzóski

rozpoczęcie przetargu: 20.02.2004 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza I nierograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Księdza Brzóski, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone są na terenie podmokłym, porozbiórkowym. Przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym. Oznaczone w ewidencji gruntów w obrębie 18 miasta Słupska, dla których Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 39031 :

 • nieruchomość nr 1111 o powierzchni 911 m2,
  cena wywoławcza - 29.700,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie - 300,00 zł,
 • nieruchomość nr 1112 o powierzchni 922 m2,
  cena wywoławcza - 30.000,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie - 300,00 zł,
 • nieruchomość nr 1113 o powierzchni 795 m2,
  cena wywoławcza - 26.000,00 zł, wadium - 2.600,00 zł, postąpienie - 260,00 zł.


Przez w/w działki przebiegają linia energetyczna i linia telekomunikacyjna.

 • nieruchomość nr 1105 o powierzchni 683 m2,
  cena wywoławcza - 29.150,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie - 300,00 zł,
 • nieruchomość nr 1106 o powierzchni 693 m2,
  cena wywoławcza - 29.350,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie - 300,00 zł,
 • nieruchomość nr 1108 o powierzchni 589 m2,
  cena wywoławcza - 25.950,00 zł, wadium - 2.600,00 zł, postąpienie - 260,00 zł.
 • nieruchomość nr 1115 o powierzchni 371 m2,
  cena wywoławcza - 18.950,00 zł, wadium - 1.900,00 zł, postąpienie - 190,00 zł,


Nieruchomości : nr 1105, nr 1106, nr 1108 i nr 1115 zbyte zostaną wraz z udziałem w wysokości po 1/4 w drodze wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 18 jako działka 1107 o powierzchni 838 m2.
Cena nieruchomości uwzględnia cenę nieruchomości wraz z ceną za przynależny udział w drodze wewnętrznej. Przez nieruchomość nr 1105 przechodzi linia energetyczna oraz przez działkę nr 1107 przebiegają linia energetyczna i linia telekomunikacyjna.
Powyższe nieruchomości znajdują się na obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla domków jednorodzinnych w rejonie ulic Gdyńskiej - Pogodnej (ul. Księdza Brzóski) w/w działki znajdowały się na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska przedmiotowe działki znajdują się w Strefie V - Dzielnica Mieszkaniowa - Osiedle Akademickie, Osiedle Westerplatte, Dolina Stawów - Lasek Południowy, Ogólnomiejskie Tereny Rekreacyjne na terenie funkcji usług oświaty.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16 lutego 2004r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Referat Gospodarki Komunalnej Bank PeKaO S.A. I O/Słupsk nr 11001324-2570-2101-111-24 lub w kasie urzędu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
20 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek