Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o pow. 70,35 m² położonego w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 1 stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 11.04.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż lokalu użytkowego położonego w piwnicy budynku przy Al. Sienkiewicza 1 o pow. 70,35 m² wraz z udziałem436/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 582/1 o pow. 892 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00040806/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -156 000,00 zł.

Wadium – 15 600,00 zł

Postąpienienie mniej niż 1 560,00 zł.

Nieruchomość położona przy Al. Sienkiewicza 1 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Mickiewicza”, na terenie o funkcji- tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (10.4.MWU). Budynek przy Al. Sienkiewicza 1 figuruje w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się 11.04.2017 r. o godz.1100 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.04.17 r.na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 28.03.2017 r. o godz.1400.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Rzut
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek