Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego o pow. 142,50 m² położonego w Słupsku przy Al. Sienkiewicza 5 (I piętro) stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 11.04.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na pierwszym piętrze w budynku przy Al. Sienkiewicza 5 o pow. 142,50 m² wraz z udziałem1779/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki nr 572/4 o pow. 300 m², położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW Nr SL1S/00032876/3. Czas trwania użytkowania wieczystego ustala się do dnia 14.10.2101 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 298 000,00 zł, w tym:

cena lokalu - 285 214,00 zł

cena udziału 1779/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu–12 786,00 zł.

Wadium – 29 800,00 zł

Postąpienienie mniej niż 2 980,00 zł.


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata.

Nieruchomość położona przy Al. Sienkiewicza 5 znajduje się na terenie miasta, na którym obowiązuje MPZP „Mickiewicza” na terenie o funkcji: tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (10.4. MWU.).

Przetarg odbędzie się 11.04.2017 r. o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.04.17 r.na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 29.03.2017 r. o godz.1400.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Rzut
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017
Nazwa pliku:
Mapa
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
9 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
9 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek