Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Banacha 15

rozpoczęcie przetargu: 19.05.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Banacha 15, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00058264/8.

- działka nr 334/16 o powierzchni 3017 m²

cena wywoławcza – 1.100.000,- zł, wadium – 110.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 11.000,- zł

Działka nr 334/16 zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 669,60 m2.


Działka nr 334/16 znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego” na terenie o funkcji: tereny wielofunkcyjne z wiodącą funkcją usługową ( 4.4.U).

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (4.4.U) w/w planu zagospodarowania.

Przez teren działki nr 334/16 przechodzą liczne sieci infrastruktury technicznej: linie elektroenergetyczne, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłociąg, wodociągowa. Na działce nr 334/16 znajdują się lampy oświetleniowe, studzienki kanalizacyjne.

Na przedmiotowej działce znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 09.05.2017r. o godz. 1400.


Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2017r. o godzinie 10°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.05.2017r. na konto: Miasto Słupsk mBank SA nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku ( Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
13 marca 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
7 marca 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
13 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek