Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego o pow. 36,53 m2 położonego w Słupsku przy ul. Armii Krajowej 4

rozpoczęcie przetargu: 21.04.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego położonego na parterze budynku przy ul. Armii Krajowej 4, o pow. 36,53 m2 wraz z udziałem 599/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 198/1 o pow. 449 m2, położonej w obrębie 13 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00047520/1.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 64 600,00 zł, w tym:

cena lokalu – 58 228,00 zł,

cena udziału 599/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 6 372,00 zł.

Wadium – 6 460,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 640,00 zł.


Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2018 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 23.12.2096 r.

Nieruchomość położona przy ul. Armii Krajowej 4 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo-usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (20-MW/U).

Budynek przy ul. Armii Krajowej 4 znajduje się w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Przetarg odbędzie się 21.04.2017 r. o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.04.17 r.na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.04.2017 r. o godz.1200.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
Zdjęcie frontowe
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 marca 2017
Nazwa pliku:
Rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Pan Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
15 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
23 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek