Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Madalińskiego

rozpoczęcie przetargu: 26.05.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 5 miasta Słupska przy ulicy Madalińskiego 6

oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • działka nr 128 o powierzchni 2206m² w obrębie 5

cena wywoławcza do rokowań wynosi 499.000,00zł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00043531/3.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 630,70 m².

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Hołdu Pruskiego” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (05.6.U) w/w planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym. Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieć wodociągowa, ciepłownicza oraz energetyczna. Na działce znajdują się studzienki kanalizacyjne oraz kratki ściekowe. Nadziałce znajdują się drzewa, w granicy posadowiony jest słup oświetleniowy. Na części działki występują różnice wysokości terenu, część działki stanowi użytek las – Ls. Nieruchomość jest ogrodzona.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 02.12.2016r. wynosiła 773.000,00zł, w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 01.03.2016r. wynosiła 650.000,00zł.

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Madalińskiego 6 – działka nr 128” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 22.05.2017r. do godz.1400.

Rokowania odbędą się w dniu 26.05.2017r. o godzinie 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 22.05.2017r. w wysokości 49.000,00 zł

na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 15.05.2017r. o godz. 15.00.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 marca 2017
Nazwa pliku:
mpzp_Madalinskiego
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
27 marca 2017
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
27 marca 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek