Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Grunwaldzkiej

rozpoczęcie przetargu: 14.07.2017 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 7 miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3.

działka nr 764/5 o powierzchni 5883 m²,

cena wywoławcza 750.000 zł, wadium 75.000 zł, postąpienie nie mniej niż 7.500 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Nieruchomość, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SL1S/00034313/3 obciążona jest służebnościami przesyłu ujawnionymi w dziale III księgi wieczystej nr SL1S/00034313/3, działka nr 764/5 nie stanowi przedmiotu wykonywania tych służebności.


Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rejtana” terenie o funkcji: tereny komunikacji samochodowej, tereny usług (17.3.KS,U). Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (17.3.KS,U) w/w planu zagospodarowania.


W celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 764/5 na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupsk, położonej w 7 obrębie miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/6 o powierzchni 1830 m2, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00034313/3, ustanowiona zostanie odpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu w pasie gruntu o powierzchni 56 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 764/5 położonej w 7 obrębie miasta Słupska przy ulicy Grunwaldzkiej o powierzchni 5883 m2.

Wartość służebności na działce nr 764/6 o pow. 56 m² wynosi 380,- zł + należny VAT.


Przez teren działki nr 764/5 przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia wraz z podporami przewodów.

Przez teren działki nr 764/5 przechodzi linia kanalizacyjna.

Na działce nr 764/5 znajdują się drzewa i krzewy.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.


Przetarg odbędzie się w dniu 14.07.2017r. o godz. 1000 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.07.2017r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 Urzędu Miejskiego w Słupsku (Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) lub telefonicznie 59 8488472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2017
Nazwa pliku:
mapa informacja mpzp
Podmiot publikujący:
Miejski Rzecznik Konsumentów
Informację wytworzył:
Marek Biernacki - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
26 kwietnia 2017
Informację opublikował:
Renata Myślińska-Tęsna
Data publikacji:
8 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek