Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rokowania na sprzedaż nieruchomości ( lokalu użytkowego) położonej przy Al. Sienkiewicza 1, stanowiącej własność Miasta Słupsk

składanie ofert: 12.06.2017 15:00 • Sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pok. 217
otwarcie ofert: 20.06.2017 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości ( lokalu użytkowego)

stanowiącej własność Miasta Słupsk

Lokal użytkowy położony w piwnicy budynku przy Al. Sienkiewicza 1, o pow. 70,35 m2 wraz z udziałem436/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 582/1 o pow. 892 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00040806/1.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi- 115 000,00 zł


Nieruchomość położona przy Alei Sienkiewicza 1 znajduje się na obszarze miasta, dla którego obowiązuje MPZP „Mickiewicza”, na terenie o funkcji-tereny adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (10.4. MWU.). Budynek przy Al.Sienkiewicza1 figuruje w wykazie innych zabytków nieruchomych znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 21.11.2016 r. wynosiła 164 600,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 11.04.2016 r. wynosiła 156 000,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 06.06.2017r. o godz.1400.

rezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania Al. Sienkiewicza 1” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do dnia 12.06.2017 r. do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 20.06.2017 r. o godzinie 1100w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 11 500,00 zł na konto Miasta Słupsk mBANK SA numer 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Osobie, która wygra rokowania, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie pod nr 59 84 88 410.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot.

2. Datę sporządzenia zgłoszenia.

3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty.

5. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
15 maja 2017
Nazwa pliku:
rzut inwentaryzacji
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
15 maja 2017
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Marek Biernacki -Zastępca Prezydenta
Data wytworzenia:
8 maja 2017
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
15 maja 2017

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek