Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2004r.

składanie ofert: 5.03.2004 9:00 • w sekretariacie Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, pok.217
otwarcie ofert: 5.03.2004 9:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Wykonanie inwentaryzacji i wycen nieruchomości na potrzeby miasta Słupska w 2004r."

W przetargu mogą wziąć udział osoby nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.19 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm. ).
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości określonej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do dnia 05.03.2004r. do godz. 9.00 w kasie urzędu lub na konto: Bank Pekao S.A. I O/Słupsk nr 11001324-2570-2101-111-24.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zastosowaniem preferencji krajowych.
Sposób przygotowania i składania ofert oraz kryteria oceny ofert określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Słupsku, w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa pokój 224 ( II piętro ), w godz. 9.00 - 15.30.

Cena formularza specyfikacji istotnych warunków zamówienia wynosi 20,00 zł.

Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 9
z dnia 20.01.2004r. pozycja 3252.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Grażyna Pastwa - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku, pokój 224, tel. ( 059 ) 848-83-30.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
20 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek