Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup czterech samochodów typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych

składanie ofert: 20.02.2004 11:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku pok.303
otwarcie ofert: 20.02.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 30.000 euro na zakup czterech samochodów typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz.664 z późn.zm.) oraz spełniający warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia - 20 marca 2004r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3 w godz. 9.00-15.00 pokój 302.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena - 80%
  • gwarancja - 20%


Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Tadeusz Szemryk - tel. 059 848-84-08
  • Leszek Matis - tel. 059 845-73-33
    w godz. 9.00 - 15.00.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
20 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
20 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek