Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego 34,stanowiącej własność Miasta Słupsk

rozpoczęcie przetargu: 14.02.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

Teraz WOJSKA POLSKIEGO 34

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ulicy

Wojska Polskiego 34, stanowiącej własność Miasta SłupskLOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny położony na parterze i półpiętrze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34, o pow. 22,43 m2 wraz z udziałem 682/10 000 we własności części wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 851/1 o pow.142 m2, położonej w obrębie 6 Miasta Słupska, objętej KW SL1S/00034382/7.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi- 40 000 ,00 zł, w tym:

cena lokalu – 36 275,00 zł,

cena udziału 682/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu – 3 725,00 zł.

Wadium – 4 000,00 zł

Postąpienie nie mniej niż 400,00 zł.

Pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 25 % wartości udziału w gruncie. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu wynosi 3 % wartości nabytego udziału w gruncie plus podatek VAT i płatna jest z góry do dnia 31 marca każdego roku, począwszy od 2019 r. Opłaty roczne wnoszone są przez cały okres użytkowania wieczystego. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata. Czas trwania użytkowania wieczystego gruntu ustala się do dnia 10.09.2103 r.

Nieruchomość położona przy ulicy Wojska Polskiego 34 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje MPZP „Wileńska II”, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej (01.10.MW,U). Budynek znajduje się

w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Lokal usytuowany jest w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 34, natomiast wejście do lokalu znajduje się od ulicy Wileńskiej, od strony podwórka.

Przetarg odbędzie się 14.02.2018 r. o godz.1000 w sali 212 Urzędu Miejskiego (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 08.02.18 r. na konto Miasta Słupsk mBANK SA nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 02.02.2018 r. o godz.13³0. Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
15 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka Dyrektor Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
3 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
15 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek