Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 14 miasta Słupska przy ulicy Lawendowej

rozpoczęcie przetargu: 13.03.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212


Teraz Lawendowa

WYBIERAM SŁUPSK


Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy LawendowejDZIAŁKA NIEZABUDOWANA – miejsce na

TWÓJ biznes!


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 14 miasta Słupska, działka nr 600, o pow. 6932m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga WieczystaSL1S/00084725/9.


Cena wywoławcza wynosi 710.000,00zł, wadium 71.000,00zł,

postąpienie nie mniej niż 7.100,00zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług sportu i rekreacji, zdrowia, gastronomii.


Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu (06.29.US,Z,G) ww. planu zagospodarowania. Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2018r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 07.03.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 215 tut. Urzędu lub telefonicznie 059 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek