Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 3 miasta Słupska przy ulicy Kaszubskiej

rozpoczęcie przetargu: 15.02.2018 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Kaszubska

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej


DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana – obręb 3, działka 588 o pow. 1918m², dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00042799/2.

Cena wywoławcza wynosi 210.000,00zł, wadium 21.000,00zł,

postąpienie 2.100,00zl.

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kaszubska-Zachód” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny mieszkaniowe jednorodzinne, tereny usług.

Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowego terenu zostały zapisane w karcie terenu ww. planu zagospodarowania(06.23.MN.U)

Na granicy działki przeznaczonej do zbycia przebiega przewód elektroenergetyczny, napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia.

Nieruchomość położona jest na terenie nieuzbrojonym. Możliwość podłączenia do pozostałej infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci. Na działce znajdują się drzewa i krzewy.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.02.2018r. o godz. 11ºº w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.02.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
15 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
16 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek