Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ulicy Długosza 21

rozpoczęcie przetargu: 19.02.2018 13:00 • Urząd Miejski w Słupsku, sala 212

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy

Długosza 21 na okres - do dnia 31 grudnia 2023 r. z przeznaczeniem na ogródek przydomowy .

Nieruchomość ujawniona jest w KW SL1S/00041767/2 i oznaczona w ewidencji gruntów jako: obr. 6, część działki nr 789 o powierzchni - 190 m².

Cena wywoławcza stanowi wysokość rocznego czynszu dzierżawnego tj. 100,00 zł.

Wadium: 10,00 zł, postąpienie: 10,00 zł.

Wylicytowana wysokość czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym płatna z doliczonym obowiązującym podatkiem VAT z góry w terminie: w pierwszym roku w ciągu dwóch miesięcy od dnia podpisana umowy dzierżawy , w kolejnych latach do 30.06 każdego następnego roku dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I”, powyższa działka znajduje się na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo - usługowa o wysokiej intensywności zabudowy.

Przetarg odbędzie się dnia 19.02.2018r. o godz. 13:00 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10,00 zł do dnia 13.02.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. nr 08114011530000217542001011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny pierwszej opłaty czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu.

Osobie, która wygrała przetarg , a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy wpłaconego wadium nie zwraca się.

Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów, powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo.

Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Dodatkowe informacje oraz mapę terenu z oznaczonym terenem przeznaczonym do dzierżawy można uzyskać w pokoju nr 214 tut. Urzędu , tel. (59) 84 88 344.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak- DyrektorWydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Data wytworzenia:
23 stycznia 2018
Informację opublikował:
Magdalena Pawłowska
Data publikacji:
23 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek