Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 5,5a,7

składanie ofert: 26.02.2018 15:00 • Urząd Miejski w Słupsku pokój 217
otwarcie ofert: 1.03.2018 13:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 212

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości ( lokalu niemieszkalnego) położonej

w Słupsku przy ulicy Kaszubskiej 5,5a,7, stanowiącej własność Miasta Słupsk.LOKAL UŻYTKOWY – miejsce na TWÓJ biznes!

Lokal niemieszkalny (użytkowy) położony w przyziemiu budynku parterowego przy ulicy Kaszubskiej 5a, o pow.244,86m2 wraz z udziałem 2710/10000 w prawie własności działki gruntu nr 1873 o pow. 1160m2 w obrębie 6, KW SL1S/00109073/5.

Cena wywoławcza do rokowań wynosi: 160.000,00 zł.

Nieruchomość położona przy ul. Kaszubska 5,5a,7, znajduje się na obszarze miasta dla którego obowiązuje MPZP „Podgrodzie I”, na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (7-MW/U)

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym

w dniu 25.09. 2017 roku wynosiła 261.700,00 zł, w drugim przetargu ustnym organizowanym w dniu 23.11.2017 roku wynosiła 180.000,00 zł.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 23.02.2018 o godz. 13³º

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,

w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania ul. Kaszubaska 5,5a,7” w Urzędzie Miejskim w Słupsku

w pokoju 217 ( II piętro -sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie

do dnia 26.02.2018 roku do godz.15ºº.

Rokowania odbędą się w dniu 01.03.2018 roku o godzinie 13ºº w sali 212 Urzędu Miejskiego

w Słupsku,Plac Zwycięstwa 3 (II p.)

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki w wysokości 16.000,00zł na konto: mBank S.A. numer 08114011530000217542001011 .

Osobie, która wygra rokowania a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w pokoju 215 tut. urzędu(tel.59 8488410).

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2.datę sporządzenia zgłoszenia,

3.oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4.proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

5.do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mapa ewidencyjna
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 stycznia 2018
Nazwa pliku:
inwentaryzacja Kaszubska 5,5a,7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz Dyrektor Wydziału Organizacji Urzęd
Data wytworzenia:
22 stycznia 2018
Informację opublikował:
Jolanta Miś
Data publikacji:
29 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek