Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Fiołkowej, Chabrowej, Makowej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 1.03.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku s. 212

Teraz Fiołkowa, Chabrowa, Makowa

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Słupsku przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej

DZIAŁKA BUDOWLANA – dobre miejsce na Twój DOM

Przedmiotem rokowań są nieruchomości niezabudowane przy ulicy Fiołkowej, Chabrowej, Makowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – w obrębie 14 miasta Słupska dla których prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9

- działka nr 605 o pow. 915m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 606)

cena wywoławcza do rokowań 73.000,00zł, zaliczka 7.300,00zł

- działka nr 607 o pow. 1353m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działa nr 606)

cena wywoławcza do rokowań 108.000,00zł, zaliczka 10.800,00zł

- działka nr 658 o pow. 1185m2 wraz z udziałem 1/10 w drodze (działka nr 654)

cena wywoławcza do rokowań 95.000,00zł zaliczka 9.500,00zł

- działka nr 670 o pow. 1090 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 87.000,00zł, zaliczka 8.700,00zł

- działka nr 671 o pow. 1050 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 84.000,00zł, zaliczka 8.400,00zł

- działka nr 672 o pow. 1140m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 91.000,00zł, zaliczka 9.100,00zł

- działka nr 673 o pow. 1053 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 85.000,00zł, zaliczka 8.500,00zł

- działka nr 674 o pow. 988 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 79.000,00zł, zaliczka 7.900,00zł,

- działka nr 682 o pow. 1046m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 85.000,00zł, zaliczka 8.500,00zł

- działka nr 683 o pow. 960 m2 wraz z udziałem 1/8 w drodze (działka nr 684)

cena wywoławcza do rokowań 77.000,00zł, zaliczka 7.700,00zł

- działka nr 692 o pow. 1321m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza do rokowań 106.000,00zł, zaliczka 10.600,00zł

- działka nr 693 o pow. 1386m2 wraz z udziałem 1/6 w drodze (działka nr 613)

cena wywoławcza do rokowań 111.000,00zł, zaliczka 11.100,00zł

Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Przy Lesie” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (01.05.MN) i (01.06.MN) oraz na terenie o funkcji: drogi wewnętrzne (20.42.KDW).

Nieruchomości położone są na terenie uzbrojonym w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Cena wywoławcza obowiązująca w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 20.09.2017r. wynosiła: działka nr 605 cena wywoławcza 112.300,00zł, działka nr 607 cena wywoławcza 171.500,00zł, działka nr 658 cena wywoławcza 155.200,00zł, działka nr 670 cena wywoławcza 145.600,00zł, działka nr 671 cena wywoławcza 150.00,00zł, działka nr 672 cena wywoławcza 138.200,00zł, działka nr 673 cena wywoławcza 153.200,00zł, działka nr 674 cena wywoławcza 130.000,00zł, działka nr 682 cena wywoławcza 140.400,00zł, działka nr 683 cena wywoławcza 145.100,00zł, działka nr 692 cena wywoławcza 167.600,00zł, działka nr 693 cena wywoławcza 175.300,00zł,

w drugim przetargu ustnym nieograniczonym organizowanym w dniu 27.11.2017r. wynosiła: działka nr 605 cena wywoławcza 79.000,00zł, działka nr 607 cena wywoławcza 120.000,00zł, działka nr 658 cena wywoławcza 110.000,00zł, działka nr 670 cena wywoławcza 100.000,00zł, działka nr 671 cena wywoławcza 105.000,00zł, działka nr 672 cena wywoławcza 97.000,00zł, działka nr 673 cena wywoławcza 107.000,00zł, działka nr 674 cena wywoławcza 91.000,00zł, działka nr 682 cena wywoławcza 98.000,00zł, działka nr 683 cena wywoławcza 101.500,00zł, działka nr 692 cena wywoławcza 117.000,00zł, działka nr 693 cena wywoławcza 122.000,00zł,

Prezydent Miasta Słupska informuje o możliwości składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach, opisanych „Rokowania - obręb 14, działka nr ... (należy wpisać nr działki na którą została wpłacona zaliczka)” w Urzędzie Miejskim w Słupsku w pokoju 217 (II piętro - sekretariat Wydziału Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu) w terminie do 26.02.2018r. do godz.1500.

Rokowania odbędą się w dniu 01.03.2018r. o godzinie 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki do dnia 26.02.2018r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach złożone w zamkniętych kopertach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

  2. datę sporządzenia zgłoszenia,

  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

  4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

  5. do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 472 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania)

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 stycznia 2018
Nazwa pliku:
mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Dagna Mikołajczak-Maśnicka -Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 stycznia 2018
Informację opublikował:
Aleksandra Marchel
Data publikacji:
30 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek