Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ulicy Spokojnej 13

rozpoczęcie przetargu: 19.03.2018 10:00 • Urząd Miejski, sala 212

Teraz SPOKOJNA

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejsce na Twój biznes!


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 3 miasta Słupska przy ulicy Spokojnej 13

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169/52 o powierzchni 3602 m2 , zabudowana budynkiem użytkowym parterowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 683,21 m2

Cena wywoławcza 400.000,- zł, wadium 40.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.000,- zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00063865/9.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sportowa- Baueradziałka nr 169/52 znajduje się na terenie o funkcji: tereny produkcyjno- składowe i usługowe (07.04.P/U).


Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie olejowe z własnej kotłowni.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, wodnej oraz elektrycznej.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 08.03.2018 r. o godz. 14 00.


Przetarg odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. o godz.1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.03.2018 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 30114011530000217542001003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 209, pod nr tel. 59 8488228 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk- Kawalerowicz- Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
15 lutego 2018
Nazwa pliku:
mapa informacyjna, mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk- Kawalerowicz- Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
14 lutego 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
15 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek