Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

rozpoczęcie przetargu: 9.02.2004 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 10 miasta Słupsku przy ul. 11 Listopada, położonej na terenach uzbrojonych, ujawnionej w KW nr 34254, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, oznaczonej w ewidencji gruntów jako:

  • nieruchomość składająca się z działek nr 237 i nr 236/2 o łącznej powierzchni - 3.728 m2
  • cena wywoławcza - 238.000,00 zł,
  • wadium - 24.000,00 zł,
  • postąpienie - 2.380,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 4.02.2004r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Referat Gospodarki Komunalnej Bank PeKaO S.A.I O/Słupsk nr 11001324-2570-2101-111-24.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
26 stycznia 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
26 stycznia 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek