Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Słupsku przy ul. Kilińskiego 41

rozpoczęcie przetargu: 17.05.2018 10:00 • Urząd Miejski, sala 212

TerazKILIŃSKIEGO

WYBIERAM SŁUPSK!

Prezydent Miasta Słupska ogłasza

przetarg na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Skarbu Państwa


Dobre Miejscena Twój biznes!


IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie 6 miasta Słupska przy ulicy Jana Kilińskiego 41

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 673/1 o powierzchni 778 m2, zabudowana budynkiem użytkowym trzykondygnacyjnym ze strychem, całkowicie podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.235,27 m2


Cena wywoławcza 410.000,- zł, wadium 41.000,- zł, postąpienie - nie mniej niż 4.100,- zł


Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00056989/2.


Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Kościuszkidziałka nr 673/1 znajduje się na terenie o funkcji: zabudowy usługowej (14.U).


Budynek położony przy ulicy Jana Kilińskiego 41 figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W przypadku planowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie wytycznych projektowych, a następnie wiążącej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno- kanalizacyjną, centralne ogrzewanie z własnej kotłowni.

Przez teren nieruchomości przebiegają sieci infrastruktury technicznej: kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, znajdują się studzienki kanalizacyjne.

Możliwość podłączenia do infrastruktury technicznej należy uzgodnić z gestorami sieci.

Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania w dniu 08.05.2018 r. o godz. 14 00.


Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2018 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14.05.2018 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 30114011530000217542001003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu pokój 209, pod nr tel. 59 8488228 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl (mapa i plan zagospodarowania).


Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk- Kawalerowicz- Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
mapa informacyjna, mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk- Kawalerowicz- Dyrektor Wydziału Organizacji Urzędu
Data wytworzenia:
11 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Izabela Stępień
Data publikacji:
11 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek