Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego

rozpoczęcie przetargu: 21.05.2018 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku sala 211


Prezydent Miasta Słupska

ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy ulicy Henryka Pobożnego 5stanowiącej własność Miasta Słupsk.

Lokal mieszkalny Nr 6 położony na II piętrze w budynku przy ul. Henryka Pobożnego 5

o powierzchni użytkowej 80,40 m2 z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 19,25 m² wraz z udziałem1456/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 221/1 o powierzchni 665 m2 w obrębie 13. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00069136/2.


cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120.000

wadium : 12.000

postąpienie nie mniej niż: 1.200


Nieruchomość położona przy ulicy Henryka Pobożnego 5 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Podgrodzie I” na terenie o funkcji: zabudowa mieszkaniowo – usługowa o wysokiej intensywności zabudowy (26-MW/U). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z treścią uchwały XXIII/276/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.03.2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Słupska przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 31.08.2017r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 21.11.2017r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 26.02.2018r.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 08.05.2018r. o godzinie 14ºº.

Przetarg odbędzie się 21.05.2018r.o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.05.2018 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Główny Specjalista ds. Technicznych
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
18 kwietnia 2018
Nazwa pliku:
ogloszenie_przetarg_mpzp
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Mieszkaniowej
Informację wytworzył:
Halina Subocz - Główny Specjalista ds. Technicznych
Data wytworzenia:
13 kwietnia 2018
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
18 kwietnia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek