Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rewaloryzacja zabytkowego ratusza miejskiego w Słupsku - II etap

składanie ofert: 10.02.2004 11:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku pok.113
otwarcie ofert: 10.02.2004 11:15 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30.000 euro na wykonanie projektu przedsięwzięcia pn.
"Rewaloryzacja zabytkowego ratusza miejskiego w Słupsku - II etap".

    Zakres prac obejmować będzie:

  1. opracowanie opinii konserwatorskich,
  2. opracowanie projektów technicznych oraz kosztorysów inwestorskich,
  3. opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia.


    W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.19 i art.22 ust.7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz.664 z późn.zm.) oraz spełniające warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Pożądane terminy realizacji zadań :

  1. opracowanie opinii konserwatorskich - do 17.02.2004 r.,
  2. opracowanie projektów technicznych oraz kosztorysów inwestorskich, - do 02.04.2004 r.
  3. opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia - do 02.04.2004 r.


    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 302.

    Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%

    Osoby upoważniona do kontaktów z oferentami:
Henryk Kowalski tel. (0-59)8488-408 pok. 302
Tadeusz Szemryk tel. (0-59)8488-408 pok. 302
w godz. 9.00 - 15.00.

    Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
    Dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z punktami określonymi w zakresie prac.
    Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
3 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek