Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Dzierżawa części nieruchomości przy ul. Wita Stwosza 13

rozpoczęcie przetargu: 9.03.2004 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej należącej do Gminy Miejskiej Słupsk, położonej w Słupsku przy ul. Wita Stwosza 13, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21 w obrębie 12 m.Słupska,

z zachowaniem niżej wymienionych warunków:

  • udział w dzierżawionym terenie: 17,78% tj. 951m2
  • pow. użytkowa pomieszczeń: 363,80m2
  • okres dzierżawy: od dnia podpisania przez strony umowy dzierżawy do 31.12.2007r.
  • przeznaczenie do dzierżawy: cele oświatowe, edukacyjne, magazynowe, hurtowe, handlowe, usługowe
  • cena wywoławcza: 2.600,00zł stanowi wysokość miesięcznego czynszu
  • wadium: 300,00zł
  • postąpienie: 50,00zł


Do wylicytowanej wysokości czynszu doliczany będzie 22% pod. VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do dnia 05.03.2004r. Wadium należy wpłacić na konto: Urząd Miejski, Wydział Finansowy,

Referat Gospodarki Komunalnej, Bank PeKaO S.A. I O/Słupsk 11001324-2570-2101-111-24 lub w kasie tut. Urzędu.

Osobie, która wygra przetarg, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, osoby prawne - aktualny odpis (z ostatnich 6 miesięcy) z rejestru sądowego, pełnomocnictwo.

Podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument potwierdzający złożenie wniosku o wpis do tego Rejestru.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 214 tut.Urzędu lub telefonicznie pod numerem 84-88-344.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
17 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek