Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Tuwima - ul. Deotymy

rozpoczęcie przetargu: 24.03.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
z przeznaczeniem pod zabudowę usługową, położonej w obrębie 13 miasta Słupska przy ulicach J. Tuwima i Deotymy, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34226,
nieruchomość składająca się z działek: nr 1018/3 i nr 1019 o powierzchni 8605 m², cena wywoławcza – 3.500.000,00 zł,
wadium – 350.000,00 zł, postąpienie – 35.000,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejon „Tuwima” w Słupsku przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową typu : usługi handlu, nieuciążliwe usługi komercyjne, usługi administracji i łączności, usługi bankowe, usługi hotelowe, turystyczne itp. Powyższy plan dopuszcza : zabudowę mieszkaniową wielorodzinną powyżej II kondygnacji nadziemnej, garaż wielopoziomowy, garaż podziemny, obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² o wysokiej intensywności zabudowy.
Nieruchomość znajduje się na terenie uzbrojonym, porozbiórkowym, obciążona jest ciepłociągiem oraz instalacjami : wodno – kanalizacyjnymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi. Na terenie nieruchomości rosną drzewa.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 marca 2006 roku o godzinie 10ºº w sali 211 (II p.)
w tut. urzędzie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20 marca 2006r.
na konto : Urząd Miejski Wydział Finansowo Bank PeKaO S.A I O/Słupsk nr
76124037701111000040681904.
Osobie która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 stycznia 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
16 stycznia 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek