Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kasprowicza

rozpoczęcie przetargu: 14.04.2006 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
Prezydent Miasta Słupska

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, położonej w Słupsku przy ulicach Kasprowicza i Przemysłowej.
Nieruchomość składająca się z działek: 13/1, nr 14/2, nr 15, nr 16, nr 18 o łącznej powierzchni 5856 m², cena wywoławcza – 982.000,00 zł, wadium – 100.000,00 zł,
postąpienie – 9.820,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Nieruchomość położona jest w obrębie 13, Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi : KW nr 34226 dla działek : nr 15 i nr 14/2, KW nr 34292 dla działki nr 13/1,
KW nr 16547 dla działki nr 16 , KW nr 18630 dla działki nr 18.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Centrum Południe” w/w nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji :
• działka nr 13/1 – mieszkaniowo – usługowej oraz adaptowanych usług nieuciążliwych
o charakterze centrotwórczym razem z funkcjami komplementarnie związanymi z
przeznaczeniem podstawowym,
• działka nr 14/2 – mieszkaniowo – usługowej,
• działka nr 15 – drogi dojazdowe,
• działka nr 16 – mieszkaniowo – usługowej i drogi dojazdowej,
• działka nr 18 – mieszkaniowo – usługowej.
Według warunków wynikających z ochrony środowiska zawartych w planie miejscowym należy bezwzględnie zachować istniejące elementy środowiska naturalnego. Teren drogi dojazdowej znajduje się w strefie”B” ochrony konserwatorskiej i w strefie „OW” obserwacji archeologicznej. Wszelkie działania inwestycyjne nabywca nieruchomości musi przeprowadzić wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Na przedmiotowej nieruchomości rosną drzewa oraz przez jej teren przebiega infrastruktura techniczna w postaci : instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej.
Nieruchomość znajduje się na terenie porozbiórkowym.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2006 roku o godzinie 10ºº w sali 211 (II p.)
w tut. urzędzie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10 kwietnia 2006r.
na konto : Urząd Miejski Wydział Finansowo Bank PeKaO S.A I O/Słupsk nr
76124037701111000040681904.
Osobie która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
3 lutego 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
3 lutego 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek