Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego

rozpoczęcie przetargu: 28.04.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej

Ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 9 miasta Słupsku przy ul. Jana III Sobieskiego, na terenach uzbrojonych w instalację elektryczną wodną i kanalizacyjną, ujawnionej w KW nr 64165, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 120/1 o pow. 1,0074 ha.

Powyższa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielopiętrowym, administracyjno – biurowym o pow. użytkowej 5.442,20 m²w stanie surowym zamkniętym. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska położona jest w strefie VIII – Zatorze Północ Osiedle Króla Stefana Batorego – Osiedle Króla Jana Sobieskiego na obszarze o funkcji usługowej. Istnieje możliwość zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku na funkcję mieszkaniową.
Rodzaj zbywanego prawa własność.
Cena wywoławcza – 4.396.340,00 zł, wadium 439.700,00 zł, postąpienie – 43.970,00 zł. Do licytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%
Przetarg odbędzie się dnia 28.04.2006 r. o godz. 11/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 24.04.2006r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. Nr 69124037701111000040681933.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
6 lutego 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
6 lutego 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek