Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości (lokalu mieszkalnego) położonego w Słupsku przy pl. Broniewskiego 2

rozpoczęcie przetargu: 18.08.2020 10:00 • Urząd Miejski Plac Zwycięstwa 3, sala 211

Prezydent Miasta Słupska

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na zbycie części nieruchomości(lokalu mieszkalnego) położonej w Słupsku przy Placu Władysława Broniewskiego 2 stanowiącej własność Miasta Słupsk.


Lokal mieszkalny Nr 7-7A położony na III piętrze w budynku przy Placu Władysława Broniewskiego 2 o powierzchni użytkowej 137,67 m2 wraz z udziałem975/10000 we własności części wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu nr 394/5 o powierzchni 336 m2 w obrębie 6. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi KW SL1S/00021982/9.

cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190.000 zł

wadium : 19.000

postąpienie nie mniej niż: 1.900


Nieruchomość położona przy Placu Broniewskiego 2 znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza” na terenie o funkcji: adaptowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami wbudowanymi (handlu, gastronomii, administracji, turystyki, kultury oraz inne nie uciążliwe 6.1.MWU). Budynek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, dla którego ustala się obowiązek uzgadniania wszelkich prac budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 15.06.2020r.

Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 07.08.2020r. o godzinie 13ºº.

Przetarg odbędzie się 18.08.2020r.o godz.1000 w sali 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.08.2020 roku

na konto: Miasto Słupsk, mBANK S.A. nr rachunku 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Słupska.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane będą do przedstawienia komisji przetargowej dowodu ich tożsamości. Osoby przystępujące do przetargu reprezentujące oferentów powinny posiadać pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) pozostających w związku małżeńskim, a nie posiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu.

W przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 Urzędu Miejskiego lub telefonicznie pod numerem 059 84 88 330 oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
broniewskiego_zdjecie_1
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
mapa_rzut_lokalu
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Anna Chumek - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Nieruchomościami
Data wytworzenia:
3 lipca 2020
Informację opublikował:
Joanna Pakuła_OFF
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
2
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
3
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
4
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
5
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
6
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
7
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
8
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
9
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020
Nazwa pliku:
10
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami
Informację wytworzył:
Komisja prowadząca przetarg
Data wytworzenia:
21 lipca 2020
Informację opublikował:
Bartosz Foltyn
Data publikacji:
21 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek