Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Awstrica i ul. Jodłowej

rozpoczęcie przetargu: 28.03.2006 11:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA


ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 18 miasta Słupska przy ulicy Romana Awstrica, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych na terenie uzbrojonym, podmokłym, porozbiórkowym. Dla przedmiotowych nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 39031 :
▪ nieruchomość nr 1109 o powierzchni 1052 m²,
cena wywoławcza – 36.800,00 zł, wadium – 4.000,00 zł, postąpienie – 370,00 zł,
▪ nieruchomość nr 1110 o powierzchni 1042 m²,
cena wywoławcza – 36.500,00 zł, wadium – 4.000,00 zł, postąpienie – 370,00 zł,
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska w/w nieruchomości znajdują się w Strefie V – Dzielnica Mieszkaniowa – Lasek Południowy, Ogólnomiejskie Tereny Rekreacyjne, na terenie o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działka nr 1110 obciążona jest siecią kanalizacji deszczowej oraz dwiema studzienkami kanalizacyjnymi. Przyszłe zagospodarowanie jej należy uzgodnić z gestorami sieci.
oraz
ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska przy ulicy Jodłowej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych na terenie uzbrojonym w sieć wodno – kanalizacyjną
▪ nieruchomość nr 388/1 o powierzchni 1677 m²,
cena wywoławcza – 64.500,00 zł, wadium 6.500,00 zł, postąpienie 650,00 zł
▪ nieruchomość nr 393/1 o powierzchni 1601 m²,
cena wywoławcza – 61.600,00 zł, wadium 6.200,00 zł, postąpienie 620,00 zł
▪ nieruchomość nr 395/1 o powierzchni 1093 m²,
cena wywoławcza – 42.100,00 zł, wadium 4.300,00 zł, postąpienie 430,00 zł
▪ nieruchomość nr 398/1 o powierzchni 953 m²,
cena wywoławcza - 36.800,00 zł, wadium 3.700,00 zł, postąpienie 370,00 zł
▪ nieruchomość nr 408/1 o powierzchni 603 m²,
cena wywoławcza – 23.400,00 zł, wadium 2.400,00 zł, postąpienie 240,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 22%.
Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego “Leśna Wschód – Na Stoku” przedmiotowe nieruchomości znajdują się na obszarze o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg odbędzie się dnia 28 marca 2006r. o godzinie 11°° w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 22 marca 2006r. na konto : Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904 lub w kasie urzędu.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacone wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
17 lutego 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
17 lutego 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek