Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na opracowanie kompleksowego programu ochrony wód rzeki Słupi

rozpoczęcie przetargu: 27.02.2004 10:15 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 219
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości poniżej 30.000 EURO


Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Opracowanie kompleksowego programu ochrony wód rzeki Słupi przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych zlewni miasta Słupska.

Pożądany termin wykonania zamówienia: 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Formularz w cenie 24,40 zł zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku, 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3 pok. 222 lub za zaliczeniem pocztowym.

Upoważnieni do kontaktów z Oferentami :
Danuta Wojcińska i Joanna Miller
tel. 84-88-401; fax.842-23-11
w godz. 08.00 - 15.00.

Wadium: 1.500zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) .

Miejsce i termin składania ofert: Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, pokój nr 219 (sekretariat), do godz. 10.00 w dniu 27.02.2004 r.

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 80 %
  • Termin wykonania - 20%

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych i wariantowych.

Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem preferencji krajowych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 lutego 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
19 lutego 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek