Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na zakup samochodu osobowego

składanie ofert: 26.03.2004 11:00 • w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku pok.113
otwarcie ofert: 26.03.2004 11:15 • Urządzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (I piętro), pokój 110
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku. W przetargu mogą wziąć udział firmy nie wykluczone z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 oraz spełniające wymogi art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.(Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz.177) i warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagany termin realizacji zadania – 15.04.2004r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w godz. 9.00-15.00 pokój 302. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
  • cena - 80%
  • gwarancja - 20%
Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
  • Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488408
  • Krzysztof Świetlik - tel. 059 8488383 w godz. 9.00-15.00.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Nie dopuszcza się skłądania ofert częściowych.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
10 marca 2004
Informację opublikował:
Sławomir Kowalczyk
Data publikacji:
10 marca 2004

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek