Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Henryka Sucharskiego

rozpoczęcie przetargu: 14.08.2006 12:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211
PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,położonych w obrębie 17 miasta Słupska przy ul. Henryka Sucharskiego, na terenach uzbrojonych w instalację wodną i kanalizacyjną, ujawnionych w KW nr 58742, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 172 o powierzchni – 575 m², cena wywoławcza – 22.400,00zł,
wadium – 2.300,00 zł, postąpienie 230,00zł,
działka nr 173 o powierzchni - 614 m², cena wywoławcza – 26.000,00 zł,
wadium – 2.600,00 zł, postąpienie – 260,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Leśna Wschód – Na Stoku” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z zabudową.
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta słupska przy ul. Henryka Sucharskiego, na terenach uzbrojonych w instalację wodną i kanalizacyjną, ujawnionych w KW nr 58742, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 161 o powierzchni 350 m², cena wywoławcza 13.600,00 zł, wadium - 1.400,00 zł, postąpienie 140,00 zł,
działka nr 162 o powierzchni 345 m², cena wywoławcza 13.400,00 zł, wadium – 1.400,00 zł, postąpienie 140,00 zł,
działka nr 163 o powierzchni 575 m²,cena wywoławcza 22.200,00 zł, wadium – 2.300,00 zł, postąpienie 230,00 zł,
działka nr 166 o powierzchni 350 m², cena wywoławcza 13.600,00 zł, wadium – 1.400,00 zł,l postąpienie 140,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony VAT w wysokości 22%.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Leśna Wschód – Na Stoku” w/w działki znajdują się na terenie zabudowy jednorodzinnej.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 14.08.2006 r. o godz. 12/00 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 8.08.2006r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 8488330.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
19 czerwca 2006
Informację opublikował:
Monika Zdanowicz
Data publikacji:
19 czerwca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek