Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Marty Aluchny-Emelianow

rozpoczęcie przetargu: 14.08.2006 13:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 211

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie 17 miasta Słupska przy ul. Marty Aluchny – Emelianow posiadających dostęp do instalacji wodnej i kanalizacyjnej, ujawnionych w KW nr 36711, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno stojącą, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:
działka nr 760 o powierzchni 735 m², cena wywoławcza 31.400,00 zł, wadium - 3.200,00 zł, postąpienie 320,00 zł,
działka nr 761 o powierzchni 735 m², cena wywoławcza 31.400,00 zł, wadium – 3.200.00 zł, postąpienie 320,00 zł,
działka nr 762 o powierzchni 693 m², cena wywoławcza 29.600,00 zł, wadium – 3.000,00 zł, postąpienie 300,00 zł,
działka nr 763 o powierzchni 693 m², cena wywoławcza 29.600,00 zł, wadium – 3.000,00 zł, postąpienie 300,00 zł,
działka nr 764 o powierzchni 726 m², cena wywoławcza 31.000,00 zł, wadium – 3.100,00 zł, postąpienie 310,00 zł,
działka nr 766 o powierzchni 693 m², cena wywoławcza 29.600,00 zł, wadium – 3.000,00 zł, postąpienie 300,00 z,
działka nr 767 o powierzchni 693 m², cena wywoławcza 29.600,00 zł, wadium - 3.000,00 zł, postąpienie 300,00 zł,
działka nr 768 o powierzchni 663 m², cena wywoławcza 28.300,00 zł, wadium – 2.900,00 zł,
postąpienie 290,00 zł,
działka nr 769 o powierzchni 759 m², cena wywoławcza 32.400,00 zł, wadium – 3.300,00 zł,
postąpienie 330,00 zł,
działka nr 770 o powierzchni 917 m², cena wywoławcza 39.100,00 zł, wadium – 4.000,00 zł,
postąpienie 400,00 zł,
działka nr 771 o powierzchni 1089 m², cena wywoławcza 46.400,00 zł, wadium- 4.700,00 zł,
postąpienie 470,00 zł,
działka nr 772 o powierzchni 1102 m², cena wywoławcza 47.000,00 zł, wadium- 4.700,00 zł,
postępowanie 470,00 zł,
działka nr 773 o powierzchni 1186 m², cena wywoławcza 50.600,00 zł, wadium- 5.100,00 zł,
postąpienie 510,00 zł.
Do wylicytowanej ceny za nabycie w/w nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22 %.
Na działkach występuje zadrzewienie, nawierzchnia zadarniona częściowo porośnięta krzakami.
Nabywca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew kolidujących z zabudową.
Przetarg odbędzie się dnia 14.08.2006 r. o godz. 13/30 w sali nr 211 Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 ( II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 8.08.2006r. na konto: Urząd Miejski Wydział Finansowy Bank PEKAO S.A. 76124037701111000040681904.
Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 0598488330
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia o przetargu.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
11 lipca 2006
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
11 lipca 2006

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek