Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na wykonanie klimatyzacji

składanie ofert: 26.03.2004 11:00 • w sekretariacie w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku
otwarcie ofert: 26.03.2004 11:30 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II piętro), pokój 210
Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku przy ul. Banacha 12
działając na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na wykonanie klimatyzacji poddasza i pomieszczeń z serwerem w budynku "Małego Ratusza" w Słupsku

 • Kryterium oceny ofert: cena - 100%.
 • Termin realizacji: 30 maj 2004r.

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku 76-200 Słupsk ul. Banacha 12 pokój nr 1. Cena 60,00 zł - płatne w kasie lub za zliczeniem pocztowym.
  Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
 • Ewa Weitmann tel. (59) 84 88 333
 • Anna Budźko-Pituła tel. (59) 84 33 129
  w godzinach 7.30 - 15.00

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
  Termin związania z ofertą 30 dni.

  W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający wymogi określone w art.22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Podmiot publikujący:
  Urząd Miejski w Słupsku
  Informację wytworzył:
  Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
  Data wytworzenia:
  11 marca 2004
  Informację opublikował:
  Sławomir Kowalczyk
  Data publikacji:
  11 marca 2004

  Urząd Miejski w Słupsku

  Urząd Miejski w Słupsku
  Plac Zwycięstwa 3
  76-200 Słupsk

  tel.: (59) 84 88 300
  fax: (59) 84 23 583

  urzad@um.slupsk.pl

  Skrytki ePUAP:
  /MiastoSlupsk/SkrytkaESP
  /MiastoSlupsk/ESP

  NIP URZĘDU: 839-31-22-476
  REGON URZĘDU: 000590645

  Dane dla kontrahentów

  MIASTO SŁUPSK
  76-200 Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3

  NIP MIASTA: 839-10-05-507
  REGON MIASTA: 770979625
  KOD TERYT: 22-63-01-1

  Godziny pracy Urzędu

  poniedziałek: 7:30 – 16:30
  wtorek: 7:30 - 15:30
  środa: 7:30 - 15:30
  czwartek: 7:30 - 15:30
  piątek: 7:30 - 14:30

  Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

  - Referat Rejestracji Pojazdów
  - Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
  - Referat Ewidencji Ludności
  - Referat Dowodów Osobistych
  - Referat Obsługi Przedsiębiorców

  oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

  odbywa się w następujących godzinach:
  7:45 – 16:00 poniedziałek
  7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
  7:45 – 14:00 piątek